lördag 27 oktober 2012

Hundars och vargars beteende av Freddy Worm Christiansen


Originaltitel: Hundes og ulves adfærd. Ny insigt i aggression, lederskab og signaler.

Sidor: 288

"I denna bok om hundars och vargars beteenden presenterar Freddy Worm Christiansen helt nya kunskaper och insikter. Dessa baseras på författarens forskning och egna erfarenheter, samt på en stor mängd litteratur. Eftersom hundens och människans relation sätts in i helt nytt perspektiv är betydelsen av detta banbrytande. 
Boken består av tre delar och diskuterar särskilt ett antal stora missförstånd som har inneburit att man behandlat hundar på ett olämpligt och ovänligt sätt. Det har också medfört att många hundägare fått problem med sina hundar och att många hundar avlivats alldeles i onödan.
Del 1: Här fastslår författaren att vårt sätt att se på aggressivt beteende hos hundar är felaktigt. Han presenterar en okomplicerad och biologiskt förankrad förklaring, som bygger på fenomenet äganderättszoner. I tre enkla koncept finns svaret på hur vi ska få färre aggressiva hundar.
Del 2: Nu rådande teorier om ledarskap och ledarskapsregler i samvaron mellan hund och människa är helt förkastliga. Författaren beskriver ingående dessa termer och fastslår att de enbart bygger på missförstånd. Istället bör man fundera över vad begreppet en ansvarsfull hundägare innebär.
Del 3: Tolkningar av hundens signaler och beteenden har inom hundvärlden drivits alldeles för långt. Författaren analyserar en lång rad vanliga och grundlösa uppfattningar om varför hundar gör på ett visst sätt. Han ger istället förslag till mer välgrundade förklaringar." 
Puh, lång baksidetext!

Jag läste om den här boken på ett hundforum där många talade gott om den. Så när jag såg att den fanns på Karlstad bibliotek var jag självklart tvungen att få den skickad till mitt bibliotek så jag också kunde läsa den.

Det är en väldigt intressant bok. Och mycket, nästan allt, håller jag fullt ut med om. Jag tror jag nämnt det förut men jag är inte av åsikten att hundar går runt och väntar på att få ta över ledarskapet i hemmen vid minsta antydan till att ägaren inte är en bra flockledare.

Boken är väldigt lätt att läsa så det gick snabbt att ta sig igenom den trots att det är en fackbok. Jag brukar sky fackböcker lite eftersom jag förknippar dem med galet mycket och liten text av någon anledning. Men den här hade riktigt bra upplägg. Dessutom görs den ännu mer trevlig med bilder som hänger ihop med texten.

Så, en riktigt bra och intressant bok! Trots att jag nu läst den som lånad bok skulle jag ändå gärna lägga pengarna på att köpa den för att ha den hemma och kunna gå tillbaka till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar